piątek, 1 czerwca 2018

Technik budownictwa - klasa strażackaBudownictwo to kierunek zawodowy, który często pojawia w rankingach zawodów przyszłości. Będą się one zmieniać na przestrzeni lat, ale ludzie odkąd zaczęli budować domy, to potrzebują fachowców do remontów, przebudowy, konstruowania nowych budowli.

Nowe trendy w budownictwie, które wiążą się z rozwojem technologii, będą wymagały nowych umiejętność, kreatywności. Budownictwo musi spełniać wymagania środowiskowe, bezpieczeństwa - w tym pożarowego. Chcemy, aby nasze domy były oszczędne, wygodne a nawet "inteligentne". Do spełnienia tych oczekiwań potrzebujemy ludzi, którzy poradzą sobie z takimi wyzwaniami.
W roku szkolnym 2018/2019 realizowana będzie w ZSB innowacja przy współpracy głównie z Państwową Strażą Pożarną w Brzegu, sekcją Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP w Lipkach, OSP  w Lubszy, z firmą Atlas sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.


W ramach prowadzonej innowacji uczniowie nabędą przydatne w życiu umiejętności budowlane z zakresu wykończenia wnętrz. Dzięki podpisanej umowie patronackiej między ZSB a firmą ATLAS uczniowie klas technikum budowlanego mają możliwość uczestniczenia w systematycznych szkoleniach teoretycznych i praktycznych (balkony i tarasy, gipsy, podkłady i posadzki, łazienki, gładzie i farby wewnętrzne), pracują w trakcie zajęć praktycznych, używając produktów, które firma nam przekazała, korzystają z poradnika „ATLAS fachowca”. Po zakończeniu każdego szkolenia uczniowie otrzymują Certyfikaty. Ideą organizowania tego typu szkoleń jest zapoznanie uczniów z nowoczesnymi technologiami budowlanymi, o które rynek budowlany jest systematycznie wzbogacany.Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej, bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni budowlanej, a miesięczna praktyka zawodowa w firmach budowlanych (szkoła daje również możliwość odbywania praktyk zawodowych zagranicą). Innowacja pedagogiczna - klasa strażacka skierowana jest do uczniów, którzy oprócz zdobycia zawodu w branży budowlanej, chcieliby rozwinąć swoje zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracą strażaka. 


W ramach współpracy z jednostkami Straży Pożarnej naszym przyszłym uczniom oferujemy:
- zajęcia z ochrony przeciwpożarowej,
- szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,
- ćwiczenia terenowe,
- ćwiczenia  z wykorzystaniem sprzętu ratowniczo- gaśniczego,
- wycieczki do PSP, OSP.

Tytuł technika budownictwa zdobywa się po uzyskaniu 3 kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminami:

kwalifikacja B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,
kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Możliwości pracy:

 • biura projektowe,
 • firmy budowlane,
 • nadzór budowlany,
 • administracja budynków,
 • laboratoria budowlane.
wtorek, 24 kwietnia 2018

Technik renowacji elementów architekturyCiekawy kierunek z przyszłością - warto wziąć pod uwagę przeglądając ofertę szkół ponadgimnazjalych!

Renowatorzy w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu w następnym roku szkolnym mają zaplanowane praktyki zawodowe w pracowni konserwacji zabytków w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W ramach projektów unijnych ponownie wyjadą do Włoch i Niemiec. Nawiązano współpracę z  niemieckim miastem zainteresowanym kształceniem techników renowacji. Oprócz tego szkoła przystępuje do współpracy z Romanowski Group, firmą z Niemiec, w ramach której młodzież tej specjalności może zdobyć nową umiejętność - czyściciel elewacji - poszukiwanej na niemieckim rynku. Wsparcie ze strony biznesu gwarantuje uczniom zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, językowych oraz możliwość ich wykorzystania po ukończeniu szkoły lub jeszcze w szkole w ramach praktyk.

Warto odnotować też, że egzamin praktyczny B.26 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury - uczniowie ZSB w roku 2018 zdali najlepiej w Polsce, średnia wyniosła dla 10 osób 97,2. A zadanie było bardzo skomplikowane!

Być może w czasie zwiedzania zabytkowych budowli zdarzyło Ci się zastanawiać jak przywraca się ich utraconą świetność? Jeżeli tak, to kierunek dla Ciebie. Nauczymy Cię odtwarzania zniszczonych sztukaterii i innych detali architektonicznych, poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia współczesnych wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami i elementami rzeźbiarskimi. Masz szanse zostać fachowcem, który znajdzie pracę zarówno w kraju jak i za granicą. W Niemczech panuje opinia, że nie byłoby niemieckiej konserwacji zabytków bez polskich specjalistów.Czym zajmuje się technik renowacji elementów architektury?
Jego zadania zawodowe obejmują takie zagadnienia, jak:
 • prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej; wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.

 Jak można zostać technikiem renowacji elementów architektury?
Jest tylko jedna możliwość: technikum kształcące w zawodzie technik renowacji elementów architektury.

 Czego uczymy przyszłego technika renowacji elementów architektury?
 • wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
 • organizowania i realizacji prac renowatorskich,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Gdzie można znaleźć pracę?
Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się:
 • ochroną zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych.
Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik renowacji elementów architektury pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (renowacja elewacji obiektów budowlanych), ale także we wnętrzach budynków.
Technik renowacji elementów architektury najczęściej pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami oraz nadzorem technicznym i konserwatorskim. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.
Zdecydowana większość techników renowacji elementów architektury pracuje w firmach wykonawczych.

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik renowacji elementów architektury ?
Technik renowacji elementów architektury zdobywa dwie kwalifikacje:

B.25 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
lub
B.26 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik renowacji elementów architektury?

Przedmioty teoretyczne:
 • Dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich.
 • Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich.
 • Technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury.
 • Język obcy w renowacji elementów architektury.
 • Podstawy działalności gospodarczej renowatora.
 • Historia sztuki.
Przedmioty praktyczne:
 • Sztukatorstwo i kamieniarstwo.
 • Renowacja warstw licowych elementów architektury,
 • Projektowanie plastyczne.
 • Praktyki zawodowe.

Dlaczego warto uczyć się w Technikum w zawodzie technik renowacji elementów architektury?
 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Wieloletnia przerwa w kształceniu wykwalifikowanej kadry renowatorów spowodowała powstanie luki na rynku pracy, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zajmujących się renowacją obiektów zabytkowych, gdzie dobrze wykształcona kadra robotnicza jest szczególnie ważna.
 • Kształcenie w zawodzie renowatora daje absolwentom możliwość interesującej pracy.


Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.
Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód


czwartek, 22 lutego 2018

Fryzjer

Konkurs fryzjerski w ZSB Brzeg


Fryzjer to jeden z zawodów w branży fryzjersko-kosmetycznej. Można go zdobyć w szkołach branżowych, technikach, na kursach kwalifikacyjnych. Zawód zaliczany jest do zawodów z przyszłością. Mimo popularności, ciągle uważany jest za deficytowy. 


Barometr zawodów

Zawód wymaga predyspozycji zdrowotnych oraz umiejętności manualnych, kreatywności, wyobraźni. Aby odnieść sukces na rynku trzeba ciągle doskonalić umiejętności, znać najnowsze trendy. Trzeba być przedsiębiorczym - to jest niezbędne w prowadzeniu własnego salonu, a także bardzo cierpliwym i komunikatywnym. To niezbędne kompetencje w pracy z klientami, którzy są coraz bardziej wymagający.


Najlepiej w zawodzie sprawdzają się osoby, dla których fryzjerstwo to pasja. Interesują się tym od dziecka, lubią to co robią. Wtedy praca jest, mimo trudności, przyjemnością. Ta praca daje dużo satysfakcji, zwłaszcza gdy widać efekty w postaci ciekawych fryzur i uśmiechu zadowolonych klientów.

Fryzjerem można zostać kończąc szkołę branżową, gdzie należy zdobyć kwalifikacje, czyli zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. 

Szkoła branżowa jest dwustopniowa. Pierwszy stopień kończy się egzaminem i zdobyciem pierwszej kwalifikacji. Już wtedy możemy podjąć pracę w zawodzie fryzjera. Chętni mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, zdobędą nową kwalifikację oraz wykształcenie średnie i tytuł technika.Informator o zawodach, ORE

W Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu kształcenie fryzjerów ma już swoją tradycję. W szkole poza nauką można wykazać się umiejętnościami, biorąc udział w konkursach organizowanych dla uczniów. Konkursy odbywają się także na terenie naszej szkoły.

 
A w tym roku:Zainteresowanych zawodem zapraszamy do Zespołu Szkół Budowlanych.

czwartek, 18 stycznia 2018

Technik pojazdów samochodowych


Mechanik i technik pojazdów samochodowych, to popularne kierunki w ZSB. Wynika to z zainteresowań młodzieży i potrzeb rynku pracy. W naszej szkole mają bardzo dobre warunki do zdobywania niezbędnych umiejętności. Między innymi od roku szkolnego 2018/2019 będzie możliwość zdobycia prawa jazdy w ramach zajęć lekcyjnych. Uczniowie poniosą tylko koszt egzaminu.


W Zespole Szkół Budowlanych od lat kształcą się mechanicy i technicy pojazdów samochodowych. Dla większości z nich samochody to pasja i praca będzie dla nich tym, co lubią robić najbardziej. Odnoszą sukcesy już w szkole, wygrywają konkursy.Technik pojazdów samochodowych to niewątpliwie zawód z przyszłością. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie coś się zmieni. Barometr zawodów pokazuje stałe zapotrzebowanie na pracowników TUTAJ
Zanim na poważnie będą traktować swój zawód, czasami robią to z przymrużeniem oka :)

Dla kogo ten zawód?
Często wykonują go pasjonaci. Zainteresowanie motoryzacją jest głównym powodem wyboru szkoły i zawodu. Osoby te powinny mieć uzdolnienia techniczne, sprawność manualną, cierpliwość, spełniać wymagania zdrowotne i być gotowym do stałego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii. Serwisy samochodowe i stacje diagnostyczne ciągle unowocześniają sprzęt by móc nadążyć za dynamicznym rynkiem samochodowym.
Warto również posiadać kompetencje ułatwiające kontakt z (często wymagającym) klientem, gdyż absolwenci kierunku zajmują się także serwisem czy sprzedażą samochodów (części samochodowych). W Polsce pojawiają nowe marki, do niedawna zbyt drogie i ekskluzywne.
Niezbędne wykształcenie można uzyskać kończąc 4-letnie technikum, gdzie zdobywa się trzy kwalifikacje. Nie jest jedyna droga, ale najprostsza. Można jeszcze zdobywać poszczególne kwalifikacje na kursach zawodowych, jednocześnie uzupełniając wykształcenie średnie w szkole dla dorosłych.
W Zespole Szkół Budowlanych zawód technika pojazdów samochodowych cieszy się popularnością. Uczniowie mają bardzo dobre warunki do szkolenia zawodowych umiejętności. Organizowane są praktyki zagraniczne - np. w Niemczech, we Włoszech, gdzie poza wiedzą zawodową, zdobywa się kompetencje kulturowe i językowe.sobota, 13 stycznia 2018

Technik logistykLogistyk jest jednym z zawodów wymienianych na liście najbardziej perspektywicznych zawodów, w których w 2018 roku najłatwiej będzie znaleźć pracę. 
Artykuł

Najlepszą ścieżką kariery logistyka jest ukończenie technikum, a później studia w szkole wyższej lub podjęcie pracy w zawodzie. Poza zdobyciem stosownych kwalifikacji w szkole, warto posiadać inne potrzebne kompetencje takie jak: organizacja pracy, umiejętność planowania, analizowanie informacji, komunikatywność - logistyka to praca z ludźmi.

Ponadto kompetencje cyfrowe, znajomość dedykowanego oprogramowania oraz języków obcych dają ogromne możliwości na rynku pracy zarówno w kraju, jaki i za granicą.

Mówi się, że logistyk zawsze znajdzie pracę. Możliwości rozwoju zawodowego są ogromne i wiele nowoczesnych (ale nie tylko) firm poszukuje pracowników z przygotowaniem logistycznym - na każdym poziomie: techników oraz osoby z wyższym wykształceniem.W Zespole Szkół Budowlanych technik logistyk to jeden z najpopularniejszych zawodów wybieranych przez uczniów. Poza zdobyciem kwalifikacji zdobywa się dodatkowe umiejętności i wiedzę, gdyż w szkole realizowana jest innowacja - logistyka wojskowa. W ramach innowacji uczniowie uczestniczą w zajęciach z:
 • przygotowania wojskowego na poligonie,
 • ratownictwa medycznego,
 • strzelectwa,
 • samoobrony,
przy współudziale: Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, 1.Brzeskiego Pułku Saperów, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, 10. Brygadą Logistyczną w Opolu.

Szkoła współpracuje także z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Bankową, gdzie można podjąć dalsze kształcenie. Udział w Olimpiadzie Logistycznej organizowanej corocznie pozwala rozwinąć zainteresowania w tej dziedzinie.


Jeszcze w szkole można zdobyć dodatkowe doświadczenie np.w ramach praktyk zagranicznych - ostatnio w Saragossie w Hiszpanii oraz na dodatkowych kursach organizowanych w ramach różnych projektów - kurs operator wózka widłowego.


Technik logistyk to dobry wybór. Warto zdobyć ten ciekawy zawód!środa, 22 listopada 2017

Szkoła branżwa

W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono szkołę branżową, która zastąpiła zasadniczą szkołę zawodową. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. 

Przewiduje się, że wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich będzie miała kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego. 

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, dlatego też aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, zakłada się utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. 

Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, kształcący się w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w danej branżowej szkole II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego.

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia będą mieli możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Technik budownictwa

Ciekawy zawód - na rynku pracy budowlańcy są ciągle poszukiwani zarówno w kraju, jak i za granicą . Warto rozważyć wybór tego zawodu. Film omawia najważniejsze zagadnienia związane ze zdobyciem odpowiednich kwalifikacji w zawodzie.