czwartek, 22 lutego 2018

Fryzjer

Konkurs fryzjerski w ZSB Brzeg


Fryzjer to jeden z zawodów w branży fryzjersko-kosmetycznej. Można go zdobyć w szkołach branżowych, technikach, na kursach kwalifikacyjnych. Zawód zaliczany jest do zawodów z przyszłością. Mimo popularności, ciągle uważany jest za deficytowy. 


Barometr zawodów

Zawód wymaga predyspozycji zdrowotnych oraz umiejętności manualnych, kreatywności, wyobraźni. Aby odnieść sukces na rynku trzeba ciągle doskonalić umiejętności, znać najnowsze trendy. Trzeba być przedsiębiorczym - to jest niezbędne w prowadzeniu własnego salonu, a także bardzo cierpliwym i komunikatywnym. To niezbędne kompetencje w pracy z klientami, którzy są coraz bardziej wymagający.


Najlepiej w zawodzie sprawdzają się osoby, dla których fryzjerstwo to pasja. Interesują się tym od dziecka, lubią to co robią. Wtedy praca jest, mimo trudności, przyjemnością. Ta praca daje dużo satysfakcji, zwłaszcza gdy widać efekty w postaci ciekawych fryzur i uśmiechu zadowolonych klientów.

Fryzjerem można zostać kończąc szkołę branżową, gdzie należy zdobyć kwalifikacje, czyli zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. 

Szkoła branżowa jest dwustopniowa. Pierwszy stopień kończy się egzaminem i zdobyciem pierwszej kwalifikacji. Już wtedy możemy podjąć pracę w zawodzie fryzjera. Chętni mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, zdobędą nową kwalifikację oraz wykształcenie średnie i tytuł technika.Informator o zawodach, ORE

W Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu kształcenie fryzjerów ma już swoją tradycję. W szkole poza nauką można wykazać się umiejętnościami, biorąc udział w konkursach organizowanych dla uczniów. Konkursy odbywają się także na terenie naszej szkoły.

 
A w tym roku:Zainteresowanych zawodem zapraszamy do Zespołu Szkół Budowlanych.

czwartek, 18 stycznia 2018

Technik pojazdów samochodowych

W 2017 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 28 mln pojazdów. Polacy lubią jeździć samochodami. Nie zawsze stać nas na najlepsze i najnowsze modele, więc na naszych drogach widać różne. Znaczna część z nich prawdopodobnie będzie dość szybko potrzebowała technicznego wsparcia - a to już pole do popisu dla mechaników samochodowych.


Technik pojazdów samochodowych to niewątpliwie zawód z przyszłością. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie coś się zmieni. Barometr zawodów pokazuje stałe zapotrzebowanie na pracowników TUTAJDla kogo ten zawód?
Często wykonują go pasjonaci. Zainteresowanie motoryzacją jest głównym powodem wyboru szkoły i zawodu. Osoby te powinny mieć uzdolnienia techniczne, sprawność manualną, cierpliwość, spełniać wymagania zdrowotne i być gotowym do stałego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii. Serwisy samochodowe i stacje diagnostyczne ciągle unowocześniają sprzęt by móc nadążyć za dynamicznym rynkiem samochodowym.
Warto również posiadać kompetencje ułatwiające kontakt z (często wymagającym) klientem, gdyż absolwenci kierunku zajmują się także serwisem czy sprzedażą samochodów (części samochodowych). W Polsce pojawiają nowe marki, do niedawna zbyt drogie i ekskluzywne.Niezbędne wykształcenie można uzyskać kończąc 4-letnie technikum, gdzie zdobywa się trzy kwalifikacje. Nie jest jedyna droga, ale najprostsza. Można jeszcze zdobywać poszczególne kwalifikacje na kursach zawodowych, jednocześnie uzupełniając wykształcenie średnie w szkole dla dorosłych.
W Zespole Szkół Budowlanych zawód technika pojazdów samochodowych cieszy się popularnością. Uczniowie mają bardzo dobre warunki do szkolenia zawodowych umiejętności. Organizowane są praktyki zagraniczne - np. w Berlinie, gdzie poza wiedzą zawodową, zdobywa się kompetencje kulturowe i językowe.Wielu z nich to prawdziwi pasjonaci, odnoszą sukcesy w konkursach międzyszkolnych a przede wszystkim w życiu, gdzie z powodzeniem wykonują wyuczony zawód.


sobota, 13 stycznia 2018

Technik logistyk


Logistyk jest jednym z zawodów wymienianych na liście najbardziej perspektywicznych zawodów, w których w 2018 roku najłatwiej będzie znaleźć pracę. 

Artykuł

Najlepszą ścieżką kariery logistyka jest ukończenie technikum, a później studia w szkole wyższej lub podjęcie pracy w zawodzie. Poza zdobyciem stosownych kwalifikacji w szkole, warto posiadać inne potrzebne kompetencje takie jak: organizacja pracy, umiejętność planowania, analizowanie informacji, komunikatywność - logistyka to praca z ludźmi.

Ponadto kompetencje cyfrowe, znajomość dedykowanego oprogramowania oraz języków obcych dają ogromne możliwości na rynku pracy zarówno w kraju, jaki i za granicą.

Mówi się, że logistyk zawsze znajdzie pracę. Możliwości rozwoju zawodowego są ogromne i wiele nowoczesnych (ale nie tylko) firm poszukuje pracowników z przygotowaniem logistycznym - na każdym poziomie: techników oraz osoby z wyższym wykształceniem.W Zespole Szkół Budowlanych technik logistyk to jeden z najpopularniejszych zawodów wybieranych przez uczniów. Poza zdobyciem kwalifikacji zdobywa się dodatkowe umiejętności i wiedzę, gdyż w szkole realizowana jest innowacja - logistyka wojskowa. W ramach innowacji uczniowie uczestniczą w zajęciach z:
  • przygotowania wojskowego na poligonie,
  • ratownictwa medycznego,
  • strzelectwa,
  • samoobrony,
przy współudziale: Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, 1.Brzeskiego Pułku Saperów, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, 10. Brygadą Logistyczną w Opolu.Szkoła współpracuje także z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Bankową, gdzie można podjąć dalsze kształcenie. Udział w Olimpiadzie Logistycznej organizowanej corocznie pozwala rozwinąć zainteresowania w tej dziedzinie.


Jeszcze w szkole można zdobyć dodatkowe doświadczenie np.w ramach praktyk zagranicznych - ostatnio w Saragossie w Hiszpanii oraz na dodatkowych kursach organizowanych w ramach różnych projektów - kurs operator wózka widłowego.


Technik logistyk to dobry wybór. Warto zdobyć ten ciekawy zawód!

środa, 22 listopada 2017

Szkoła branżwa

W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono szkołę branżową, która zastąpiła zasadniczą szkołę zawodową. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. 

Przewiduje się, że wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich będzie miała kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego. 

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, dlatego też aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, zakłada się utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. 

Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, kształcący się w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w danej branżowej szkole II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego.

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia będą mieli możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Technik budownictwa

Ciekawy zawód - na rynku pracy budowlańcy są ciągle poszukiwani zarówno w kraju, jak i za granicą . Warto rozważyć wybór tego zawodu. Film omawia najważniejsze zagadnienia związane ze zdobyciem odpowiednich kwalifikacji w zawodzie.