czwartek, 25 kwietnia 2019

Szkoła branżowa. Dobry wybór?

  

Szkoła branżowa zastąpiła zasadniczą szkołę zawodową, w której w ciągu trzech lat można było zdobyć zawód. Obecnie jest to szkoła dwustopniowa. Pierwszy stopień pozwala zdobyć zawód - kwalifikację, drugi - daje wraz ze zdobyciem drugiej kwalifikacji - tytuł technika i po zdaniu matury możliwość podjęcia studiów i uzyskania wykształcenia wyższego.


Nauka trwa w sumie 5 lat (3 + 2). W trakcie nauki uczniowie zdobywają obok wiedzy teoretycznej umiejętności zawodowe, pracując jako pracownicy młodociani. Jest to korzystne dla tych osób, które chcą szybko wejść na rynek pracy (można już po 3 latach nauki) oraz zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie. Inne typy szkół nie dają takich możliwości.


Biorąc pod uwagę obecne tendencje na rynku pracy, gdzie poszukuje się fachowców w wielu branżach, szkoła branżowa jest dobrym rozwiązaniem.

Możliwość kontynuowania nauki po szkole pierwszego stopnia jest również szansą dla tych, którzy mają potrzebę zdobycia wykształcenia. Łączenie pracy z nauką daje im sporą przewagę nad tymi, którzy wchodzą na rynek pracy po wielu latach nauki w szkołach ogólnokształcących i brak im doświadczenia i wielu kompetencji, które można zdobyć wykonując pracę "na żywo".Warto dobrze przemyśleć decyzję o wyborze szkoły. W szkole branżowej od pierwszego dnia jesteśmy już pracownikiem w konkretnym, wybranym przez siebie zawodzie. Oczywiście, można próbować zmienić zawód w trakcie nauki, podobnie, jak zmienia się go w wielokrotnie w życiu zawodowym. Jednak poświęcenie czasu na zastanowienie, rozmowę z doradcą, nauczycielem na temat własnych predyspozycji zawodowych, zainteresowań, możliwości psychofizycznych, pozwoli uniknąć rozczarowań i frustracji.
W Zespole Szkół Budowlanych wybór zawodu pozostawiamy uczniom. Jest duży. Obecnie zawody przyporządkowane zostały do 32 branż.  


Do najbardziej popularnych zawodów wybieranych w ZSB należą: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, magazynier - logistyk, murarz-tynkarz, stolarz i inne. Uczniowie, poza nauką zawodu, mają możliwość udziału w wielu atrakcjach sportowych, wycieczkach, konkursach, w wolontariacie i szkoleniach. Często osiągają sukcesy w dziedzinach związanych z wybranym zawodem. Wielu jest zadowolonych z dokonanego wyboru szkoły.
czwartek, 4 kwietnia 2019

Szkoła branżowa - krok w dobrą stronęObecnie słyszymy o dobrej sytuacji na rynku pracy. Mówi się o rynku pracownika - oznacza to, że pracownicy mają nie tylko wybór ofert ciekawej pracy, ale mogą negocjować warunki wynagrodzenia na korzystniejsze dla siebie. Pod warunkiem, że będą mieli dobre przygotowanie zawodowe oraz kompetencje pozwalające na umiejętne poruszanie się po rynku pracy czy prowadzenie negocjacji. A tego można nauczyć się w szkole.


Najszybszą drogą na rynek pracy jest szkoła branżowa, która daje kwalifikacje w zawodzie, możliwość nauki przedmiotów ogólnokształcących. Naukę  można zakończyć po trzech latach lub kontynuować - zdać maturę i podjąć studia zawodowe.


Liczba zawodów, których można nauczyć się w szkole jest duża - ponad 200. Jednak nie wszystkie dają takie same szanse na rynku pracy. Część  zawodów określa się jako deficytowe - tu zapotrzebowanie na pracowników jest wysokie, inne przeciwnie - nie dają gwarancji na satysfakcjonującą prace.

Lokalny rynek pracy często znacznie się różni. W województwie opolskim ciągle poszukiwanie są: kierowcy, pracownicy budowlani np. murarze, ślusarze, kucharze, fryzjerzy, sprzedawcy, mechanicy pojazdów samochodowych czy magazynierzy.Obecny rynek pracy jest bardzo dynamiczny - zmiany dotyczą nie tylko zapotrzebowania na pracowników w poszczególnych branżach. Sami pracownicy również zmieniają zawody czy miejsce pracy. 


Bez względu na to gdzie będziemy pracować - w kraju czy za granicą - musimy posiadać zarówno umiejętności zawodowe oraz wiele kompetencji, które pozwolą nam na dobrą komunikację (języki - w tym obce) czy współpracę.
Szkoła branżowa pozwala zdobyć i wiedzę i kompetencje. Najważniejsze to dokonać dobrego wyboru zawodu - powinien być zgodny z naszymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Najlepiej, jeżeli nasz zawód będzie jednocześnie pasją.W Zespole Szkół Budowlanych wielu uczniów już w szkole zdobywa umiejętności zawodowe i odnosi sukcesy w konkursach branżowych, budując w ten sposób swoją zawodową markę.

czwartek, 28 lutego 2019

Rekrutacja 2019/2020


Przed nami rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych. Oferta szkół na pewno będzie bogata i ciekawa. Warto przemyśleć ten wybór i wybrać taką szkołę, która zapewni nie tylko dobry zawód w najbliższej przyszłości, ale także pozwoli na rozwój edukacyjny i zawodowy. My polecamy Zespół Szkół Budowlanych - szkołę, która kształci w wielu ciekawych zawodach na poziomie technikum i szkoły branżowej oraz pozwala zdobyć niezbędne na rynku kompetencje.

piątek, 1 czerwca 2018

Technik budownictwa - klasa strażackaBudownictwo to kierunek zawodowy, który często pojawia w rankingach zawodów przyszłości. Będą się one zmieniać na przestrzeni lat, ale ludzie odkąd zaczęli budować domy, to potrzebują fachowców do remontów, przebudowy, konstruowania nowych budowli.

Nowe trendy w budownictwie, które wiążą się z rozwojem technologii, będą wymagały nowych umiejętność, kreatywności. Budownictwo musi spełniać wymagania środowiskowe, bezpieczeństwa - w tym pożarowego. Chcemy, aby nasze domy były oszczędne, wygodne a nawet "inteligentne". Do spełnienia tych oczekiwań potrzebujemy ludzi, którzy poradzą sobie z takimi wyzwaniami.
W roku szkolnym 2019/2020 realizowana będzie w ZSB innowacja przy współpracy głównie z Państwową Strażą Pożarną w Brzegu, sekcją Poszukiwawczo-Ratowniczą OSP w Lipkach, OSP  w Lubszy, z firmą Atlas sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.


W ramach prowadzonej innowacji uczniowie nabywają przydatne w życiu umiejętności budowlane z zakresu m. in. wykończenia wnętrz. Dzięki podpisanej umowie patronackiej między ZSB a firmą ATLAS uczniowie klas technikum budowlanego mają możliwość uczestniczenia w systematycznych szkoleniach teoretycznych i praktycznych (balkony i tarasy, gipsy, podkłady i posadzki, łazienki, gładzie i farby wewnętrzne).Technikum budowlane pozwala rozwijać nie tylko umiejętności i kompetencje niezbędne na rynku pracy, ale także wyobraźnię i kreatywność. Uczniowie tej szkoły z sukcesem biorą udział w konkursach np. Miasto Przyszłości. Absolwenci mogą z powodzeniem studiować na wielu kierunkach na uczelniach wyższych - budownictwo, architektura i inne.
Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnej, bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni budowlanej, a miesięczne praktyki zawodowe w firmach budowlanych także za granicą - we Włoszech. Innowacja pedagogiczna - klasa strażacka skierowana jest do uczniów, którzy oprócz zdobycia zawodu w branży budowlanej, chcieliby rozwinąć swoje zainteresowania ratownictwem, zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej i pracą strażaka. 

W ramach współpracy z jednostkami Straży Pożarnej naszym przyszłym uczniom oferujemy:
- zajęcia z ochrony przeciwpożarowej,
- szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego,
- ćwiczenia terenowe,
- ćwiczenia  z wykorzystaniem sprzętu ratowniczo- gaśniczego,
- wycieczki do PSP, OSP.

Tytuł technika budownictwa zdobywa się po uzyskaniu 3 kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminami:

kwalifikacja B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich,
kwalifikacja B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
kwalifikacja B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Możliwości pracy:
 • biura projektowe,
 • firmy budowlane,
 • nadzór budowlany,
 • administracja budynków,
 • laboratoria budowlane.
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
wtorek, 24 kwietnia 2018

Technik renowacji elementów architekturyCiekawy kierunek z przyszłością - warto wziąć pod uwagę przeglądając ofertę szkół ponadgimnazjalych!

Renowatorzy w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu w następnym roku szkolnym mają zaplanowane praktyki zawodowe w pracowni konserwacji zabytków w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. W ramach projektów unijnych ponownie wyjadą do Włoch i Niemiec. Nawiązano współpracę z  niemieckim miastem zainteresowanym kształceniem techników renowacji. Oprócz tego szkoła przystępuje do współpracy z Romanowski Group, firmą z Niemiec, w ramach której młodzież tej specjalności może zdobyć nową umiejętność - czyściciel elewacji - poszukiwanej na niemieckim rynku. Wsparcie ze strony biznesu gwarantuje uczniom zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, językowych oraz możliwość ich wykorzystania po ukończeniu szkoły lub jeszcze w szkole w ramach praktyk.

Warto odnotować też, że egzamin praktyczny B.26 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury - uczniowie ZSB w roku 2018 zdali najlepiej w Polsce, średnia wyniosła dla 10 osób 97,2. A zadanie było bardzo skomplikowane!

Być może w czasie zwiedzania zabytkowych budowli zdarzyło Ci się zastanawiać jak przywraca się ich utraconą świetność? Jeżeli tak, to kierunek dla Ciebie. Nauczymy Cię odtwarzania zniszczonych sztukaterii i innych detali architektonicznych, poza tym coraz większą popularność zyskuje umiejętność zdobienia współczesnych wnętrz oraz elewacji budynków dekoracjami i elementami rzeźbiarskimi. Masz szanse zostać fachowcem, który znajdzie pracę zarówno w kraju jak i za granicą. W Niemczech panuje opinia, że nie byłoby niemieckiej konserwacji zabytków bez polskich specjalistów.Czym zajmuje się technik renowacji elementów architektury?
Jego zadania zawodowe obejmują takie zagadnienia, jak:
 • prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji architektonicznej; wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych.

 Jak można zostać technikiem renowacji elementów architektury?
Jest tylko jedna możliwość: technikum kształcące w zawodzie technik renowacji elementów architektury.

 Czego uczymy przyszłego technika renowacji elementów architektury?
 • wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
 • organizowania i realizacji prac renowatorskich,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Gdzie można znaleźć pracę?
Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się:
 • ochroną zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków,
 • własnych firmach działających w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych.
Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik renowacji elementów architektury pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim na wolnym powietrzu (renowacja elewacji obiektów budowlanych), ale także we wnętrzach budynków.
Technik renowacji elementów architektury najczęściej pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami oraz nadzorem technicznym i konserwatorskim. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.
Zdecydowana większość techników renowacji elementów architektury pracuje w firmach wykonawczych.

Jakie kwalifikacje zdobywa przyszły technik renowacji elementów architektury ?
Technik renowacji elementów architektury zdobywa dwie kwalifikacje:

B.25 - Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
lub
B.26 - Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

Jakich  przedmiotów zawodowych uczy się przyszły technik renowacji elementów architektury?

Przedmioty teoretyczne:
 • Dokumentacja, rysunek i pomiary w pracach renowatorskich.
 • Technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich.
 • Technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury.
 • Język obcy w renowacji elementów architektury.
 • Podstawy działalności gospodarczej renowatora.
 • Historia sztuki.
Przedmioty praktyczne:
 • Sztukatorstwo i kamieniarstwo.
 • Renowacja warstw licowych elementów architektury,
 • Projektowanie plastyczne.
 • Praktyki zawodowe.

Dlaczego warto uczyć się w Technikum w zawodzie technik renowacji elementów architektury?
 • Po skończeniu szkoły i zdobyciu wszystkich kwalifikacji stajesz się technikiem.
 • Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.
 • Wieloletnia przerwa w kształceniu wykwalifikowanej kadry renowatorów spowodowała powstanie luki na rynku pracy, zwłaszcza w przedsiębiorstwach zajmujących się renowacją obiektów zabytkowych, gdzie dobrze wykształcona kadra robotnicza jest szczególnie ważna.
 • Kształcenie w zawodzie renowatora daje absolwentom możliwość interesującej pracy.


Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy i zadbaj o swoją przyszłość.
Zdobądź wartościowy, dający wiele możliwości zawód


czwartek, 22 lutego 2018

Fryzjer

Konkurs fryzjerski w ZSB Brzeg


Fryzjer to jeden z zawodów w branży fryzjersko-kosmetycznej. Można go zdobyć w szkołach branżowych, technikach, na kursach kwalifikacyjnych. Zawód zaliczany jest do zawodów z przyszłością. Mimo popularności, ciągle uważany jest za deficytowy. 


Barometr zawodów

Zawód wymaga predyspozycji zdrowotnych oraz umiejętności manualnych, kreatywności, wyobraźni. Aby odnieść sukces na rynku trzeba ciągle doskonalić umiejętności, znać najnowsze trendy. Trzeba być przedsiębiorczym - to jest niezbędne w prowadzeniu własnego salonu, a także bardzo cierpliwym i komunikatywnym. To niezbędne kompetencje w pracy z klientami, którzy są coraz bardziej wymagający.


Najlepiej w zawodzie sprawdzają się osoby, dla których fryzjerstwo to pasja. Interesują się tym od dziecka, lubią to co robią. Wtedy praca jest, mimo trudności, przyjemnością. Ta praca daje dużo satysfakcji, zwłaszcza gdy widać efekty w postaci ciekawych fryzur i uśmiechu zadowolonych klientów.

Fryzjerem można zostać kończąc szkołę branżową, gdzie należy zdobyć kwalifikacje, czyli zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej. 

Szkoła branżowa jest dwustopniowa. Pierwszy stopień kończy się egzaminem i zdobyciem pierwszej kwalifikacji. Już wtedy możemy podjąć pracę w zawodzie fryzjera. Chętni mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, zdobędą nową kwalifikację oraz wykształcenie średnie i tytuł technika.Informator o zawodach, ORE

W Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu kształcenie fryzjerów ma już swoją tradycję. W szkole poza nauką można wykazać się umiejętnościami, biorąc udział w konkursach organizowanych dla uczniów. Konkursy odbywają się także na terenie naszej szkoły.

 
A w tym roku:Zainteresowanych zawodem zapraszamy do Zespołu Szkół Budowlanych.