czwartek, 18 stycznia 2018

Technik pojazdów samochodowych

W 2017 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 28 mln pojazdów. Polacy lubią jeździć samochodami. Nie zawsze stać nas na najlepsze i najnowsze modele, więc na naszych drogach widać różne. Znaczna część z nich prawdopodobnie będzie dość szybko potrzebowała technicznego wsparcia - a to już pole do popisu dla mechaników samochodowych.


Technik pojazdów samochodowych to niewątpliwie zawód z przyszłością. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższym czasie coś się zmieni. Barometr zawodów pokazuje stałe zapotrzebowanie na pracowników TUTAJDla kogo ten zawód?
Często wykonują go pasjonaci. Zainteresowanie motoryzacją jest głównym powodem wyboru szkoły i zawodu. Osoby te powinny mieć uzdolnienia techniczne, sprawność manualną, cierpliwość, spełniać wymagania zdrowotne i być gotowym do stałego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu nowych technologii. Serwisy samochodowe i stacje diagnostyczne ciągle unowocześniają sprzęt by móc nadążyć za dynamicznym rynkiem samochodowym.
Warto również posiadać kompetencje ułatwiające kontakt z (często wymagającym) klientem, gdyż absolwenci kierunku zajmują się także serwisem czy sprzedażą samochodów (części samochodowych). W Polsce pojawiają nowe marki, do niedawna zbyt drogie i ekskluzywne.Niezbędne wykształcenie można uzyskać kończąc 4-letnie technikum, gdzie zdobywa się trzy kwalifikacje. Nie jest jedyna droga, ale najprostsza. Można jeszcze zdobywać poszczególne kwalifikacje na kursach zawodowych, jednocześnie uzupełniając wykształcenie średnie w szkole dla dorosłych.
W Zespole Szkół Budowlanych zawód technika pojazdów samochodowych cieszy się popularnością. Uczniowie mają bardzo dobre warunki do szkolenia zawodowych umiejętności. Organizowane są praktyki zagraniczne - np. w Berlinie, gdzie poza wiedzą zawodową, zdobywa się kompetencje kulturowe i językowe.Wielu z nich to prawdziwi pasjonaci, odnoszą sukcesy w konkursach międzyszkolnych a przede wszystkim w życiu, gdzie z powodzeniem wykonują wyuczony zawód.


sobota, 13 stycznia 2018

Technik logistyk


Logistyk jest jednym z zawodów wymienianych na liście najbardziej perspektywicznych zawodów, w których w 2018 roku najłatwiej będzie znaleźć pracę. 

Artykuł

Najlepszą ścieżką kariery logistyka jest ukończenie technikum, a później studia w szkole wyższej lub podjęcie pracy w zawodzie. Poza zdobyciem stosownych kwalifikacji w szkole, warto posiadać inne potrzebne kompetencje takie jak: organizacja pracy, umiejętność planowania, analizowanie informacji, komunikatywność - logistyka to praca z ludźmi.

Ponadto kompetencje cyfrowe, znajomość dedykowanego oprogramowania oraz języków obcych dają ogromne możliwości na rynku pracy zarówno w kraju, jaki i za granicą.

Mówi się, że logistyk zawsze znajdzie pracę. Możliwości rozwoju zawodowego są ogromne i wiele nowoczesnych (ale nie tylko) firm poszukuje pracowników z przygotowaniem logistycznym - na każdym poziomie: techników oraz osoby z wyższym wykształceniem.W Zespole Szkół Budowlanych technik logistyk to jeden z najpopularniejszych zawodów wybieranych przez uczniów. Poza zdobyciem kwalifikacji zdobywa się dodatkowe umiejętności i wiedzę, gdyż w szkole realizowana jest innowacja - logistyka wojskowa. W ramach innowacji uczniowie uczestniczą w zajęciach z:
  • przygotowania wojskowego na poligonie,
  • ratownictwa medycznego,
  • strzelectwa,
  • samoobrony,
przy współudziale: Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, 1.Brzeskiego Pułku Saperów, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, 10. Brygadą Logistyczną w Opolu.Szkoła współpracuje także z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Wyższą Szkołą Bankową, gdzie można podjąć dalsze kształcenie. Udział w Olimpiadzie Logistycznej organizowanej corocznie pozwala rozwinąć zainteresowania w tej dziedzinie.


Jeszcze w szkole można zdobyć dodatkowe doświadczenie np.w ramach praktyk zagranicznych - ostatnio w Saragossie w Hiszpanii oraz na dodatkowych kursach organizowanych w ramach różnych projektów - kurs operator wózka widłowego.


Technik logistyk to dobry wybór. Warto zdobyć ten ciekawy zawód!

środa, 22 listopada 2017

Szkoła branżwa

W roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono szkołę branżową, która zastąpiła zasadniczą szkołę zawodową. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. 

Przewiduje się, że wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły będą zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich będzie miała kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia będą mogli kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego. 

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 roku, dlatego też aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, zakłada się utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. 

Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, kształcący się w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w danej branżowej szkole II stopnia. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego.

Absolwenci branżowej szkoły II stopnia będą mieli możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Technik budownictwa

Ciekawy zawód - na rynku pracy budowlańcy są ciągle poszukiwani zarówno w kraju, jak i za granicą . Warto rozważyć wybór tego zawodu. Film omawia najważniejsze zagadnienia związane ze zdobyciem odpowiednich kwalifikacji w zawodzie.

 

środa, 1 czerwca 2016

Zapraszamy do ZSB

Technik budownictwa
Technik renowacji elementów architektury
Technik logistyk
Technik pojazdów samochodowych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa